Januar 2020

Pensioneret - Arbejdsfri

Januar 2020
Deltagere: Bo

Januar 2019 var markeringen af at vi i Lokalhistorisk Arkiv gik live med programmet www.arkivar.dk


Programmet blev opdateret flere gange i løbet af 2019. Jeg har brugt en del tid op til nuværende sidste version, der gik live januar 2020.


2019 blev også brugt til at indskanne alle Indleverings journaler - ca. 6.000 stk - og få dem til at spille sammen med arkiv kasser og arkivalier.

2020 bliver formodentlig året, hvor jeg må overtage arkivets hjemmeside www.augustenborg-arkiv.dk samt fotoarkivet efter Jan Lyngbjørn der døde i 2019.

Stophane skiftet og pigsten genetableret


Under den nuværende stabilgrus på ca. 20 cm
ligger det ældre pigstenslag, som jeg gerne
vil have frem. Under pigstenslaget er der
blandet sten og grus indtil gult lerlag.
Nede ved vandledningen er det blå ler.